Effectief en efficiënt vergaderen

In twee dagen leert u hoe u vergaderingen kort, bondig en effectief kunt laten verlopen.

Ervaringsgerichte training ondersteund door theorie

Duur en datum van de training

2 achtereenvolgende gelijke weekdagen

Groepsgrootte

Minimaal 6 en maximaal 10 personen

Type aanbod

Zowel open training als bedrijfstraining


Beschrijving

Om een vergadering efficiënt en effectief te kunnen leiden is het van belang dat de voorzitter een scherp oog heeft voor de wijze waarop de lijn van het gesprek bewaard kan blijven. Het corrigeren en sturen van de gesprekspartners dient op de juiste momenten en in de juiste richting plaats te vinden. Naast aandacht voor deze vergadertechnische kant is ook een inschatting van het groepsproces van belang. Het gaat immers niet alleen om het snel en zakelijk afhandelen van de vergadering, maar ook om het veilig stellen van de bereikte resultaten. Dit laatste vereist, naast een adequate samenvatting en vastlegging van de genomen besluiten, ook aandacht voor het commitment van de deelnemers.

Omdat in deze training zowel aandacht wordt besteed aan de procedurele èn de procesmatige aspecten van het vergaderen, leert men in de praktijk tijd te besparen en onduidelijkheden te voorkomen.

 In de training wordt gebruik gemaakt van de volgende technieken:

 • "learning by doing" met gebruik van video;
 • non-verbale communicatie.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor hen die regelmatig deelnemen aan vergaderingen. Hoewel het accent ligt op het leren voorzitten van een vergadering is deze cursus ook van groot nut voor cursisten die meestal alleen deelnemen aan vergaderingen. Ook zij zijn gebaat bij een effectieve en efficiënte besluitvorming en bij een beter inzicht in de onderliggende processen.

Voorkennis
Van de deelnemers wordt geen speciale vooropleiding verwacht. In principe kan iedereen leren een vergadering te leiden.

Van de deelnemers wordt bereidheid verwacht om naar zichzelf te kijken en de eigen sterktes en zwaktes met anderen te delen. Daarnaast wordt de actieve betrokkenheid gevraagd en daarbij in diverse vergaderrollen te participeren.

Doel
Het doel van de training is u om te leren hoe u als voorzitter of deelnemer van een vergadering het overleg en de besluitvorming zodanig kan sturen dat deze transparant en effectief plaats vinden. Het resultaat moet zijn dat uw vergaderingen korter zijn en dat de genomen besluiten meer door de deelnemers begrepen en gedragen worden.
 

Opzet cursus
Goed vergaderen betekent meer dan alleen het kennen van de vergadertechniek. In de vergadering is het van belang om standpunten in te kunnen nemen met een open houding tegenover hen die een andere mening zijn toegedaan. Deze training geeft naast de vergadertechnische kanten dan ook aandacht aan de persoonlijke factoren die bij overleg en besluitvorming een rol spelen.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • voorzitterschap;
 • voorbereiding en agendaplanning;
 • vergaderprocedures;
 • dirty tricks;
 • communicatie, verbaal en non-verbaal;
 • soorten vergaderingen;
 • besluitvormingsmethoden;
 • groepsdynamische aspecten;
 • persoonlijke inbreng.

Resultaten opleiding ‘Effectief en efficiënt vergaderen’

Na afloop van de training beschikken de deelnemers over:

 • vaardigheden op het gebied van voorzitterschap en deelnemerschap, het sturing geven aan besluitvorming en (het voorkomen van) manipulaties binnen de vergadering;
 • kennis, inzake vergadertypen, vergaderprocedures, besluitvormingsmethoden en taakrollen;
 • inzicht in eigen sterke en zwakke punten inzake vergadertechniek en persoonlijke inbreng en de wijze waarop aan permanente verbetering daarvan kan worden gewerkt.

Duur
De training bestaat uit 2 trainingsdagen op twee opvolgende gelijke weekdagen. De cursusdagen vangen aan om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Wilt u een training bij ons reserveren dan kunt u contact opnemen met: 070 – 319.84.30 of u kunt een mail sturen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


b pers

Personeel

Om u als kandidaat aan te melden, kan u zich inschrijven. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Inschrijven

b mark

Management

De Braam-Groep heeft een managementtrainingsmethode en certificering uitgewerkt voor zowel de ITIL en PRINCE2 trainingen.

Meer info

b train

Trainingen

Door middel van diverse werkvormen  met en zonder acteur leert de cursist de drie vormen van agressie te herkennen.

Verbale agressietraining

b social

Volg ons

 facebook linkedin  
     
 

copyright© braam groep 2013 - Polakweg 7 2288GG Rijswijk (zh) +31 (0)70 3198430